• Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo về ĐMPPDH
 • Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo đổi mới PPDH
 • Đón niềm vui 20/11
  Học sinh lớp 7*1 trong ngày 20/11/2012
 • THÀNH TÍCH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASO
  Giải Nhất tập thể
 • KHEN THƯỞNG VỀ TRƯỜNG HỌC AT-ANTT
  Sơ kết 2 năm 2010-2012
 • Hoạt động NGLL
  3
 • HOA MƯỜI GIỜ
  V
 • Trường Xanh-Sạch-Đẹp
  Hoa của đất
 • Rung chuông vàng
  Đội hình 50 HS khối 6&7
 • Sắc màu tháng 5
  Phương đầu mùa
 • Tím màu Hoa súng
  1
 • hh
  2
 • Màu của Nắng
  Màu da trời
 • a
  a
 • b
  b
 • c
  c
 • d
  d


BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Ngày đăng: 04-09-2013
Đọc: 80127 lượt

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số:  xxx     /BC

Đồng Lê, ngày 31tháng 6 năm 2013.

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Tên tập thể đề nghị: Trường Trung học cơ sở Đồng Lê

         

          I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

          1. Đặc điểm, tình hình;

Trường THCS Đồng Lê đóng trên địa bàn tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê. Điện thoại 0523 684 174, webiste trường www.thcsdongle.sch.vn.

Trường THCS Đồng Lê được thành lập từ năm 1996 có tên là trường cấp Trung học cơ sở Lê Hoá  được tách ra từ trường cấp 2+3 Đồng Lê (năm 1996) theo Quyết định số 517/QĐ/GD-ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình. Khi mới thành lập trường, cơ sở vật chất hết sức nghèo nàn. Nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước của chính quyền địa phương, của ngành giáo dục và Đào tạo và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh học sinh cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường từng bước được đầu tư và nâng cấp, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng không ngừng được nâng lên, với ý chí quyết tâm cao của Nhà trường, của địa phương đến tháng 9 năm 2006 trường THCS Đồng Lê đã đủ tiêu chuẩn và được UBND Tỉnh Quảng Bình công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010, theo Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2006.

          Từ khi trường đạt chuẩn Quốc gia  2006 đến nay nhà trường luôn có ý thức tu sửa bổ sung, xây dựng cơ sở vật chất  trường học, từng bước được hoàn thiện và có bước tiến  bộ rõ rệt. Đến nay Nhà trường đã có một cơ ngơi khang trang, xứng đáng với niềm tin, lòng mong đợi của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

          Trường THCS Đồng Lê là trường đóng trên địa bàn thị trấn, bên cạnh những thuận lợi về điều kiện kinh tế, văn hoá- xã hội của địa phương trung tâm huyện lỵ,  thì sự ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường luôn là sự thách thức đối với vấn đề giáo dục đạo đức học sinh và sự xâm nhập tệ nạn xã hội vào trong nhà trường.

Về quy mô trường lớp: Tổng số CB, GV, CNV toàn trường 30, nữ: 23 người

Trong đó: CBQL : 01;  giáo viên: 24 nữ 19:  Nhân viên 05

Trình độ đào tạo: Đại học 24, cao đẳng 3, trung cấp 3,

Đảng viên: 25 đồng chí, cán bộ giáo viên là Đoàn viên: 08 đồng chí.

          * Biên chế lớp, học sinh:

Nội dung

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Cộng

 Tổng số  HS năm học 2012-2013:

75

90

91

86

342

 Tổng số  HS cuối năm học 2012-2013:

74

89

91

86

340

Chuyển trường

1

1

0

0

2

  + Học sinh nữ :

39

39

37

34

149

- Con liệt sỹ :

0

0

0

0

0

- Con thương bệnh binh :

1

0

0

1

2

- Dân tộc ít người :

0

0

0

1

1

- Nữ dân tộc ít người:

0

0

0

0

0

- Học sinh có tôn giáo

2

6

6

5

19

- Số HS khuyết tật :

0

0

0

0

0

- Gia đình nghèo:

7

16

11

14

48

- Gia đình cận nghèo:

7

15

7

6

35

- Con mồ côi

2

2

1

0

5

- Gia đình có hoàn cảnh éo le ( ốm đau dài ngày)

0

3

0

1

4

 

* Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia

2- Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng, nhiệm vụ: Giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị trấn Đồng Lê. 

          II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

          1- Thành tích đạt được trong năm  học 2012-2013

Trong năm học qua nhà trường đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1434/QĐ-UBND (25/6/2012) của  tỉnh Quảng Bình về kế hoạch thời gian năm học 2012-2013; Chỉ thị số 18/CT-UBND (13/9/2012) của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013; Công văn số: 426/GD&ĐT    (10/9/2012) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013.

           Triển khai đồng bộ và hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành phát động.  Thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình, nội dung theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, chú trọng lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức,  giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các môn học và các hoạt động giáo dục.

          Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, tạo sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

          Tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn giỏi, tăng cường củng cố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục, củng cố và phát huy danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

          Luôn đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, duy trì PCGDTHCS tiến tới PCGD THPT theo đúng tiến độ của huyện đề ra:

 

 

 

Thành tích  đạt được trong năm qua được đánh giá qua bảng thống kê sau: 

TT

Nội dung các chỉ tiêu

Số liệu

 
 

1

Duy trì sĩ số

 Số lượng đầu năm: 342, cuối năm 340, chuyển trường 2 em; bỏ học: không

 

2

Tuyển sinh vào lớp 6

 75/75 đạt 100%

 

 

 

 

 

3

XL 2 mặt GD

 

* Học lực

 

 

- Giỏi

 70 em, tỷ lệ 20.6%

 

- Khá

 120 em, tỷ lệ 35.3%

 

- TB

 140 em, tỷ lệ 41.2%

 

- Yếu

 10 em, tỷ lệ 2.9%

 

- Kém

 0

 

* Hạnh kiểm 

 

- Tốt

 261 em, tỷ lệ 76.8%

 

- Khá

 65 em, tỷ lệ 19.1%

 

- TB

 12 em, tỷ lệ 3.5%

 

- Yếu

 1 em, tỷ lệ: 0.6%

 

4

Lên lớp thẳng

 248/254, tỷ lệ 97.6%

 

5

Lên lớp sau thi lại

 

 

 

6

a.HS giỏi các cấp  ( SL)

 41 giải

 

- Huyện

 34 giải; 2 giải đồng đội

 

- Tỉnh

 7 giải

 

- Giỏi Quốc gia

 0

 

 

b.Giải Điền kinh học sinh

 04

 

 

- Huyện

04

 

7

Tốt nghiệp THCS

 84/86, tỷ lệ 97.7%

 

8

Hiệu quả đào tạo 

 

 

9

HS giỏi

 70 em

 

10

HS tiên tiến

 120 em

 

 

11

* GVDG ( SL)

 

- Trường

 5 người

 

- Huyện

 2 người

 

- Tỉnh

 0

 

12

 

* Danh hiệu thi đua (Đề nghị công nhận đã qua thẩm định)

 

- Tập thể

Tập thể Lao động tiên tiến

 

- CSTĐCS

04/20 đạt 20%

 

- LĐTT

20/30 đạt 66.7%

 

13

Số đề tài nghiên cứu

 05

 

14

Mua bảo hiểm Y tế

  289/340, tỷ lệ 85%;

 

          2. Những  biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích, các phong trào thi đua đã áp dụng;

2.1. Hoạt động chuyên môn:

* Học tập của học sinh:

-  Kiểm tra khảo sát phân loại học sinh ngay từ đầu năm học; tổ chức khảo sát chất lượng nguồn học sinh giỏi cho tất cả các khối lớp;

- Tổ chức hội nghị Phụ huynh học sinh thông qua kế hoạch hoạt động của nhà trường, các chỉ tiêu phấn đấu của từng lớp và cả trường, bàn kế hoạch nâng cao chất lượng trong dạy và học của từng lớp và cả trường;

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết về thực hiện nhiệm vụ năm học và cam kết thi đua trong năm học;

- Sử dụng số tiết chưa bố trí hết tiêu chuẩn 19 tiết để tập trung ôn tập, phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khối 9, giải toán và tiếng Anh trên mạng từ khối 6 đến khối 9;

- Luôn quan tâm tới biện pháp giáo dục các em có ý thức tinh thần thái độ học tập đúng đắn, có tinh thần thi đua  phấn đấu vươn lên, trong học tập và rèn luyện, ý thức chuẩn bị  đầy đủ đồ dùng, sách vở học tập.

* Giảng dạy của Giáo viên:

  Tổ chức dạy học đảm bảo dạy đúng dạy đủ các môn theo quy định, thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình các môn học do Bộ quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kế hoạch, giáo án trước khi lên lớp. Tăng cường kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.

 Kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội, với gia đình phụ huynh học sinh, nhằm giáo dục các em học sinh phát triển toàn diện.

  Trong giảng dạy luôn chú ý tới các đối tượng học sinh để có cách thức tương tác trong hoạt động dạy học; không để học sinh “đứng bên lề mỗi tiết học”.

2.2 Công tác xây dựng đội ngũ:

- Trong năm đã tạo điều kiện cho 2 giáo viên tham gia đào tạo trên chuẩn, hiện 1 đ/c đã hoàn thành nâng tỷ lệ giáo viên trên chuẩn 20/23, tỷ lệ 87.95%; tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học cấp trường có 7 báo cáo có chất lượng được  báo cáo.

2.3 Công tác phổ cập giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục:

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, trong năm không có học sinh bỏ học, chất lượng học sinh khá giỏi đạt trên 20 % tăng hơn năm trước, học sinh yếu kém, lưu ban giảm từ  3.4 năm 2012 xuống 2.9 năm 2013.

Công tác điều tra phân công cụ thể, chính xác phản ánh đúng số liệu dân số, độ tuổi cần phổ cập giáo dục; sử dụng phần mềm trực tuyến trong thống kê, báo cáo.

Tuyển sinh 62/62 học sinh lớp 5 thuộc đối tượng phải PCGD vào lớp 6 đạt 100% (Tuyển sinh mở lớp: 75/75); duy trì sỉ số 340/340 đạt tỷ lệ 100%; tốt nghiệp THCS 84/86 đạt 97,7% (Số liệu tại thời điểm 5/2013); tỷ lệ 15-18 tuổi có bằng THCS đạt 363/403 đạt 90,1% (số liệu PCGD năm 2012) đã duy trì và nâng dần chất lượng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

2.4. Công tác ứng dụng CNTT vào trong quản lý, giảng dạy:

- Tất cả viên chức làm việc hành chính đều trang bị máy tính được kết nối Internet; 01 phòng lắp máy chiếu cố định; 01 phòng quản lý chuyên môn qua hệ thống Camera; giáo viên soạn bài trên các phần mềm ứng dụng CNTT; quản lý điểm, quản lý PCGD trên các phần mềm trực tuyến.

2.5 Công tác xây dựng trường chuẩn, thư  viện chuẩn, CSVC, trang thiết bị:

a) Công tác xây dựng trường chuẩn:

- Thường xuyên rà soát các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia, kịp thời bổ sung các tiêu chí còn thiếu hoặc chưa đạt. Tiếp tục đầu tư trên 350 triệu đồng để tu bổ,  sửa chữa nâng cấp dần cơ sở vật chất để đề nghị công nhận vào tháng 7/2013;

b) Công tác thư viện:

- Thư viện được Sở GD&ĐT Quảng Bình kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn Quốc gia;

c) Cơ sở vật chất trang thiết bị:

- Có đầy đủ thiết bị dạy học theo Danh mục thiết bị tối thiểu được bảo quản tốt; bố trí 4 phòng học bộ môn để học sinh tăng cường thực hành các môn Tin, Lý, Hóa, Sinh.

Khuôn viên luôn sạch đẹp, hệ thống bồn hoa cây cảnh trên sân trường đảm bảo tiêu chuẩn “xanh- sạch- đẹp”.

2.6 Công tác xã hội hoá giáo dục:

  Tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể ở địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, tuyên truyền làm mọi người hiểu thêm về tầm quan trọng của giáo dục trong cuộc sống.

   Kết hợp với Cha mẹ học sinh làm tốt công tác giáo dục học sinh và củng cố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, xây dựng nhà trường có môi trường lành mạnh, thân thiện và an toàn; hội CMHS đã huy động hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất và động viên các hội thi trị giá trên 100 triệu đồng.

2.7  Đổi mới công tác quản lý:

- Quản lý trên cơ sở xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể, hoạt động theo quy chế, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh đôn đốc.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, thường xuyên kiểm tra trình độ sử dụng tin học của cán bộ giáo viên trong việc soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử.

- Đổi mới công tác quản lý, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn, xác định đúng vai trò và trách nhiệm của tổ trưởng bộ môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh, tập huấn kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và tổ trưởng chuyên môn.

- Thực hiện “ 3 công khai”  để người học và  xã hội giám sát, đánh giá: Công khai cam kết và kết quả  chất lượng đào tạo; Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; Công khai thu chi tài chính;

- Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình và kế hoạch giáo dục, tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy và học kiểm tra đánh giá đảm bảo khách quan chính xác, công bằng,

- Tăng cường kiểm tra đánh giá trong nội bộ trường học, coi trọng công tác kiểm tra là một trong những yếu tố nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa, đồng thời qua đó giúp cho cán bộ giáo viên hoàn thiện hơn.

2.8 Hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua:

- Triển khai tích cực và hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương  đạo đức tự học và sáng tạo” trên cơ sở lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” bằng những nội dung hình thức thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của nhà trường và địa phương.

- Công khai các quy định và tiêu chí cụ thể đối với các cá nhân và tổ chức đoàn thể để phấn đấu thi đua trong năm học, sau mỗi đợt thi đua và cuối mỗi học kỳ, cuối đợt, cuối năm cá nhân tổ chức tự nhận xét đánh giá đối chiếu với các tiêu chí đã đề ra, nhìn nhận được những yếu kém, tồn tại và kịp thời rút kinh nghiệm cho đợt thi đua khác. 

3- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

- Cán bộ giáo viên công nhân viên đều chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong suốt những năm qua không có cán bộ giáo viên vi pháp pháp luật. Không có cán bộ giáo viên phải kiểm điểm từ khiển trách trở lên.

- Trong suốt những năm qua không có cán bộ giáo viên vi phạm kế hoạch hoá gia đình, không có người sinh con thứ 3, đơn vị liên tục đạt cơ quan văn hoá, gia đình  văn hoá.

- Cán bộ giáo viên đều liên hệ và làm tốt mối liên hệ với khu dân cư nơi mình sinh sống, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể:

* Công tác Đảng

Chi bộ luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện, thường xuyên có Nghị quyết chỉ đạo sát các hoạt động của đơn vị; đảng viên được tham gia các lớp quán triệt nghị quyết, kết luận, những điều không được làm của đảng; mỗi cán bộ đảng viên luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào, làm lòng cốt vững chắc và chỗ dựa tin tưởng của quần chúng; 100% cán bộ đảng viên đều hoàn thành tốt  và hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục duy trì Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên cuối năm kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt Chi bộ TSVM.

* Công tác Công đoàn

Các đoàn thể Công Đoàn, Chi Đoàn vừa thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, tuyên truyền vận động, giáo dục đoàn viên chấp hành tốt chế độ chính sách của đảng và nhà nư­ớc đề ra chấp hành và thực hiện tốt các quy định quy chế của ngành, vừa đóng góp công sức to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường. 60% Đoàn viên công đoàn xếp loại xuất sắc, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá,  100%  các gia đình đạt gia đình nhà giáo văn hoá.

 * Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

Chi đoàn làm tốt công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, kết hợp với Liên Đội tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập trong và ngoài nhà trư­­ờng theo chủ điểm hàng tháng giúp các em đội viên có nhận thức đúng đắn trong học tập và rèn luyện, tránh các biểu hiện tiêu cực trong học tập, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội,  tăng c­ường  giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tuyên truyền vận động giáo dục học sinh tránh mọi  hành vi bạo lực trong và ngoài nhà trư­ờng, tổ chức cho học sinh ký cam kết "Nói không với hành vi bạo lực", “ không vi phạm luật giao thông”, góp phần tích cực vào việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng nếp sống văn hoá, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực có hiệu quả, thăm quan học tập các địa chỉ văn hoá danh lam thắng cảnh của địa phương,

Liên đội đã tổ chức cho 30 học sinh tiêu biểu thăm và tặng quà cho học sinh dân tộc tại các bản làng ở Lâm Hóa, đặt vòng hoa viếng 13 Liệt sĩ Hang Lèn Hà tại xã Thanh Hóa; cùng với ban đại diện CMHS tổ chức cho 30 học sinh tiêu biểu khối 9 về thăm Quê hương Bác Hồ và một số di tích lịch sử trên đất Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Liên đội đạt liên đội vững mạnh xuất sắc.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Tập thể Lao động tiên tiến

Số: 41/QĐ-CT, ngày 13/8/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2012

Giấy khen

Số 418/QĐ-CAT(PX15) ngày 20/11/2012 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

2012

Giấy khen

Số: 208/QĐ-CT, ngày 18/12/2012 của Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lê

2012

Giấy khen

Số: 01/QĐ/KT, ngày 20/12/2012 của BCH Đoàn thị trấn Đồng Lê;

           Căn cứ Quy chế ban hành theo Quyết định 12/2011/QDD-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình; công văn số 280/UBND huyện hướng dẫn về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành giáo dục;

         Đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn, trường THCS Đồng Lê kính đề nghị hội đồng thi đua khen tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Xin chân thành cám ơn !

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

                     


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Ngày 5/5/2014 UBND tỉnh QB phê duyệt kế hoạch tuyển sinh 2014-2015, các môn thi Tuyển sinh lớp 10 là Ngữ văn-Toán-Anh văn; xem quyết định tại mục Tin tức.
Lịch học tuần từ 28/4 đến 2/5 như sau:
Thứ 2,3: Buổi sáng học theo TKB; buổi chiều phụ đạo theo yêu cầu của HS.
Thứ 4,5: Nghĩ Tết độc lập và Lễ QT Lao động;
Thứ 6,7: Trở lại học bình thường.
Chiều thứ 6: Họp hộ đồng tháng 5/2014.

Ngày 24 /4/2014 Đội chào mừng của Liên đội đến chào mừng Đại hội MTTQVN huyên Tuyên Hóa tại Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa.
Cùng ngày (24/4) Đoàn kiểm tra toàn diện Công đoàn cơ sở làm việc tại THCS Đồng Lê.

BGH đã gửi đến gia đình học sinh bản thông báo nội dung giờ học mùa hè, cùng nhau phối hợp quản lý com em trong và ngoài giờ đến trường, đồng thời cảnh báo tình trạng học sinh trốn nhà đi tắm sông, tắm suối./.


Ngày 9/1/2013
Ngày 9/1 Khai mạc hội thi GVDG tại THCS Đồng Lê.


NGÀY 3,4/1/2013
Đoàn kiểm tra định kỳ kết quả PCGD THCS của huyện Tuyên Hóa. Địa điểm Đoàn làm việc: Tại Trường THCS Đồng Lê.

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 62 
|
 Hôm nay: 14