• Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo về ĐMPPDH
 • Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo đổi mới PPDH
 • Đón niềm vui 20/11
  Học sinh lớp 7*1 trong ngày 20/11/2012
 • THÀNH TÍCH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASO
  Giải Nhất tập thể
 • KHEN THƯỞNG VỀ TRƯỜNG HỌC AT-ANTT
  Sơ kết 2 năm 2010-2012
 • Hoạt động NGLL
  3
 • HOA MƯỜI GIỜ
  V
 • Trường Xanh-Sạch-Đẹp
  Hoa của đất
 • Rung chuông vàng
  Đội hình 50 HS khối 6&7
 • Sắc màu tháng 5
  Phương đầu mùa
 • Tím màu Hoa súng
  1
 • hh
  2
 • Màu của Nắng
  Màu da trời
 • a
  a
 • b
  b
 • c
  c
 • d
  d


Công văn 10227 quy định xếp loại giờ dạy THCS

Ngày đăng: 24-03-2012
Đọc: 9479 lượt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——

Số: 10227/THPT

V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội ngày 11 tháng 9 năm 2001

Kính gửi: Ông (bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 3668/vp ngày 11/5/2001 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 40/200/QH10 của Quốc hội về đổi mới giáo dục phổ thông.

Việc xây dựng chương trình biên soạn sách giáo khoa và tổ chức thí điểm dạy học ở Trung học cơ sở đã và đang tiến hành. Cùng với việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, việc đánh giá chất lượng giờ dạy phải phù hợp với chủ trương này. Trên cơ sở tập hợp các kinh nghiêm và góp ý của địa phương về việc đánh giá giờ dạy của giáo viên trong những năm qua; đồng thời căn cứ vào mục tiêu giáo dục phổ thông và thực trạng của các trường trung học hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương thực hiện thí điểm đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tương đối giữa các địa phương trong việc đánh giá giờ dạy của tổ chuyên môn, của các cấp quản lý giáo dục đối với giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số vấn đề như sau:

I. YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

Giờ lên lớp là một khâu trong quá trình dạy học được kết thúc trọn vẹn trong khuôn khổ nhất định về thời gian theo quy định của kế hoạch dạy học. Do đó, trong mỗi giờ lên lớp, hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh đều thực hiện dưới sự tác động tương hỗ giữa các yếu tố cơ bản của quá trình dạy học, đó là mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học.

1. Đánh giá một giờ dạy phải xem xét, phân tích giờ dạy đó đã giải quyết được mức độ nào theo mục đích đặt ra trên cơ sở sử dụng phương pháp, phương tiện và cách tổ chức phù hợp với nội dung của giờ dạy đó. Nghĩa là phải đánh giá giờ dạy của giáo viên một cách toàn diện theo các yếu tố của quá trình dạy học.

2. Xem xét, phân tích giờ dạy có phù hợp với đặc điểm của bộ môn, của kiểu bài lên lớp thuộc môn học đó.

3. Đánh giá giờ dạy phải căn cứ vào điều kiện cụ thể về đối tượng học sinh, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của giờ lên lớp mà người giáo viên đã thực hiện.

4. Phân tích, xem xét kết quả của giờ dạy thể hiện mức độ nhận thức của học sinh qua giờ đó thông qua vấn đáp trao đổi với học sinh hoặc kiểm tra trắc nghiệm từ 3-5 phút.

II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY Ở BẬC TRUNG HỌC.

1. Tiêu chuẩn

Các mặt

Các yêu cầu

Điểm

0

1

2

1

2

3

4

5

 

 

Nội dung

 

 

1

Chính xác khoa học, (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng; lập trường chính trị).

 

 

 

 

2

Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.

 

 

 

 

3

Liên hệ với thực tế (nếu có); có tính giáo dục.

 

 

 

 

Phương pháp

 

4

Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.

 

 

 

 

5

Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.

 

 

 

 

Phương tiện

 

6

Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.

 

 

 

 

7

Trình bày bảng hợp lí, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực; giáo án hợp lý.

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

8

Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí ở các phần, các khâu.

 

 

 

 

9

Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng; học sinh hứng thú học.

 

 

 

Kết quả

10

Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.

 

 

 

2. Cách xếp loại

2.1/ Loại Giỏi:        a) Điểm tổng cộng đạt từ 17 – 20

b) Các yêu cầu 1,4,6,9 phải đạt 2 điểm

2.2/ Loại Khá:         a) Điểm tổng cộng đạt từ 13 – 16,5

b) Các yêu cầu 1,4,9 phải đạt 2 điểm

2.3/ Loại Trung bình: a) Điểm tổng cộng đạt từ 10 – 12,5

b) Yêu cầu 1,4 phải đạt 2 điểm

2.4/ Loại Yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 9 trở xuống

III. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

1. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại có tính tổng quát

Các yêu cầu được trình bày một cách tổng quát ngắn gọn, các địa phương tùy theo tình hình cụ thể và yêu cầu chỉ đạo của mình trong từng giai đoạn mà cụ thể hóa cho từng kiểu bài lên lớp hoặc nhấn mạnh những vấn đề nhất định trong từng yêu cầu của các mặt đánh giá.

2. Đánh giá, xếp loại giờ dạy đúng các yêu cầu trong tiêu chuẩn

Việc đánh giá, xếp loại giờ dạy dựa trên các yếu tố của quá trình dạy học; do đó phải đánh giá cả 5 mặt: nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức và kết quả của giờ dạy. Trong số 10 yêu cầu, các yêu cầu 1, 4, 6,9 được coi là trọng tâm. Các yêu cầu này phải được cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng hơn khi đánh giá, đồng thời được sử dụng để đảm bảo chất lượng khi xếp loại giờ dạy đối với hai loại giỏi và khá.

3. Kết hợp sự đánh giá định tính với định lượng

Sau khi dự giờ hoặc kiểm tra giờ dạy, người đánh giá trước hết phải dựa vào sự quan sát trên lớp và kết hợp với những biện pháp khác như: phỏng vấn thầy giáo và học sinh, xem xét giáo an, các tư liệu dạy học và kiểm tra trắc nghiệm ngắn đối với học sinh để đánh giá từng yêu cầu theo 3 mức (tốt khá; trung bình hoặc yếu kém) và ứng với mỗi mức cho 1 mã số điểm (2 – 1 – 0) có thể cho điểm lẻ đến 0,5. Khi xem xét toàn bài và xếp loại giờ dạy, người đánh giá phải kết hợp giữa những nhận định định tính của mình với điểm số của các yêu cầu và điểm số tổng cộng để xếp loại chính xác đối với giờ dạy.

4. Đánh giá từng yêu cầu theo 3 mức độ

a) Tốt, khá (điểm 2; 1,5): Các yêu cầu được thực hiện đầy đủ, linh hoạt thành thạo. Có thể có một vài sơ suất hay thiếu xót nhỏ nhưng không nghiêm trọng.

b) Trung bình (điểm 1): Thực hiện yêu cầu còn sai sót trong các bước lên lớp của bài dạy, đặc biệt ở các yêu cầu 4, 6, 9.

c) Yếu kém (điểm 0; 0,5): Thực hiện yêu cầu ở các mặt, các bước lên lớp của bài dạy còn nhiều thiếu sót hoặc có thiếu sót trầm trọng. Trong một yêu cầu nếu giáo viên bỏ qua các yêu cầu có điều kiện cho phép thực hiện mà không làm thì cũng được đánh giá là yếu.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai việc đánh giá giờ dạy đến các trường để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Sở tập hợp ý kiến của các trường phản ánh về Vụ THPT – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận:

- Các Sở GD và ĐT

- Bộ trưởng b/cáo

- Lưu vp, Vụ THPT

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vọng

 


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Ngày 5/5/2014 UBND tỉnh QB phê duyệt kế hoạch tuyển sinh 2014-2015, các môn thi Tuyển sinh lớp 10 là Ngữ văn-Toán-Anh văn; xem quyết định tại mục Tin tức.
Lịch học tuần từ 28/4 đến 2/5 như sau:
Thứ 2,3: Buổi sáng học theo TKB; buổi chiều phụ đạo theo yêu cầu của HS.
Thứ 4,5: Nghĩ Tết độc lập và Lễ QT Lao động;
Thứ 6,7: Trở lại học bình thường.
Chiều thứ 6: Họp hộ đồng tháng 5/2014.

Ngày 24 /4/2014 Đội chào mừng của Liên đội đến chào mừng Đại hội MTTQVN huyên Tuyên Hóa tại Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa.
Cùng ngày (24/4) Đoàn kiểm tra toàn diện Công đoàn cơ sở làm việc tại THCS Đồng Lê.

BGH đã gửi đến gia đình học sinh bản thông báo nội dung giờ học mùa hè, cùng nhau phối hợp quản lý com em trong và ngoài giờ đến trường, đồng thời cảnh báo tình trạng học sinh trốn nhà đi tắm sông, tắm suối./.


Ngày 9/1/2013
Ngày 9/1 Khai mạc hội thi GVDG tại THCS Đồng Lê.


NGÀY 3,4/1/2013
Đoàn kiểm tra định kỳ kết quả PCGD THCS của huyện Tuyên Hóa. Địa điểm Đoàn làm việc: Tại Trường THCS Đồng Lê.

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 270 
|
 Hôm nay: 223