• Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo về ĐMPPDH
 • Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo đổi mới PPDH
 • Đón niềm vui 20/11
  Học sinh lớp 7*1 trong ngày 20/11/2012
 • THÀNH TÍCH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASO
  Giải Nhất tập thể
 • KHEN THƯỞNG VỀ TRƯỜNG HỌC AT-ANTT
  Sơ kết 2 năm 2010-2012
 • Hoạt động NGLL
  3
 • HOA MƯỜI GIỜ
  V
 • Trường Xanh-Sạch-Đẹp
  Hoa của đất
 • Rung chuông vàng
  Đội hình 50 HS khối 6&7
 • Sắc màu tháng 5
  Phương đầu mùa
 • Tím màu Hoa súng
  1
 • hh
  2
 • Màu của Nắng
  Màu da trời
 • a
  a
 • b
  b
 • c
  c
 • d
  d


Công văn hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy

Ngày đăng: 24-03-2012
Đọc: 5679 lượt

vb

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——

Số: 5875/BGDĐT-TCCB
V/v hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2006

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/3/2006, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ban hành “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”.

Ngày 17/4/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB hướng dẫn một số điều trong quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

Để kịp phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (TTKTTH-HN) công lập, được sự thỏa thuận của Bộ Nội vụ tại công văn số 2612/BNV-CCVC ngày 30 tháng 6 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập như sau:

1) Đối với cán bộ quản lý là Phó hiệu trưởng trường mầm non, trường phổ thông công lập, Phó giám đốc, trưởng, Phó trưởng phòng, ban của các TTGDTX, TTKTTH-HN có tham gia giảng dạy thực hiện như sau:

Về căn cứ, yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại áp dụng theo quy định tại “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” ban hành kèm theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và công văn hướng dẫn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 21/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2) Đối với người đứng đầu, các viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập thực hiện như sau:

Về căn cứ, yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại áp dụng theo Quy chế đánh giá công chức hàng năm ban hành theo quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Riêng đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập, ngoài những nội dung quy định tại khoản 1, Điều 6 của Quy chế đánh giá, xếp loại công chức hàng năm theo quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức quản lý đơn vị, tinh thần hợp tác với đơn vị bạn và mức độ tín nhiệm của mọi người.

3) Về thời gian đánh giá: Việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập thực hiện hàng năm sau một năm học (không đánh giá vào cuối năm dương lịch) cùng thời điểm với việc đánh giá, xếp loại giáo viên trong đơn vị.

4. Tổ chức thực hiện.

4.1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TTGDTX, TTKTTH-HN công lập.

4.2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc TTGDTX, giám đốc TTKTTH-HN (theo phân cấp), việc này được hoàn thành trước ngày 25/6 của năm học.

4.3. Trưởng phòng GD&ĐT huyện tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở (theo phân cấp), việc này được hoàn thành trước ngày 25/6 của năm học.

4.4. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý cấp phó và trưởng phó phòng, ban, viên chức không trực tiếp giảng dạy của đơn vị mình và tổng hợp báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước 25/6 của năm học.

4.5. Phòng GD&ĐT tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy của các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý (theo phân cấp) báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30/6 của năm học.

4.6. Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại CBQL, viên chức không trực tiếp giảng dạy của toàn tỉnh báo cáo về Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ trước ngày 30/7 của năm học.

Trên đây là một số hướng dẫn tạm thời việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, các viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, TTGDTX và TTKTTH-HN công lập. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, sở tập hợp ý kiến, phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để nghiên cứu hướng dẫn tiếp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công đoàn GDVN;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Vọng

 

 


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Ngày 5/5/2014 UBND tỉnh QB phê duyệt kế hoạch tuyển sinh 2014-2015, các môn thi Tuyển sinh lớp 10 là Ngữ văn-Toán-Anh văn; xem quyết định tại mục Tin tức.
Lịch học tuần từ 28/4 đến 2/5 như sau:
Thứ 2,3: Buổi sáng học theo TKB; buổi chiều phụ đạo theo yêu cầu của HS.
Thứ 4,5: Nghĩ Tết độc lập và Lễ QT Lao động;
Thứ 6,7: Trở lại học bình thường.
Chiều thứ 6: Họp hộ đồng tháng 5/2014.

Ngày 24 /4/2014 Đội chào mừng của Liên đội đến chào mừng Đại hội MTTQVN huyên Tuyên Hóa tại Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa.
Cùng ngày (24/4) Đoàn kiểm tra toàn diện Công đoàn cơ sở làm việc tại THCS Đồng Lê.

BGH đã gửi đến gia đình học sinh bản thông báo nội dung giờ học mùa hè, cùng nhau phối hợp quản lý com em trong và ngoài giờ đến trường, đồng thời cảnh báo tình trạng học sinh trốn nhà đi tắm sông, tắm suối./.


Ngày 9/1/2013
Ngày 9/1 Khai mạc hội thi GVDG tại THCS Đồng Lê.


NGÀY 3,4/1/2013
Đoàn kiểm tra định kỳ kết quả PCGD THCS của huyện Tuyên Hóa. Địa điểm Đoàn làm việc: Tại Trường THCS Đồng Lê.

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 270 
|
 Hôm nay: 223